Heeft u een vraag?

info@wegenbouwkurvers.nl

045-575 11 55

Riolering

Op gebied van riolering verzorgt het bedrijf zowel renovaties als nieuwe aansluitingen. De rioleringswerkzaamheden voor vuilwateren schoonwaterafvoer bestaan onder andere uit:

Aanbrengen riolering
Rioolverzwaring
Bufferriool middels duikerelementen
bufferriool middels betonbuizen
Persriolering
Bemaling
Bergbezinkriool
Overige rioolwerkzaamheden

Gebr. Kurvers heeft ruime kennis en ervaring op gebied van rioleringswerkzaamheden, naast hoogwaardig materieel en vakmanschap. Met speciale landmeetkundige apparatuur wordt zorgvuldig de juiste ligging van het riool bepaald, zowel voor wat betreft de hoogte (hellingspercentage) en de richting.


De rioleringswerkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. Door de lijnen kort te houden, is er directe invloed en sturing op het proces. En al voordat aan de rioolwerkzaamheden wordt begonnen, vindt werkoverleg plaats met de opdrachtgever en uitvoerder om de eerste knelpunten en de specifieke situatie scherp in beeld te krijgen. Dat is een van de voordelen van werken met een middelgrote wegenbouwer die actief meedenkt met de klant.