Na de wateroverlast van vorig jaar is Meerssen aangewezen als proefgemeente voor het programma Water in Balans. De waterbuffer aan de Herkenberg is een van de vele projecten die ervoor moeten zorgen dat inwoners van de gemeente Meersen droge voeten houden bij hoosbuien.

Regenwater
Het is de bedoeling dat Meerssen vóór 2030 opslagcapaciteit creëert voor 90.000 kubieke meter regenwater. Daarvoor worden gesloten en open waterbuffers aangelegd en gescheiden rioleringen. Daarnaast zijn er stimuleringsmaatregelen voor boeren en bewoners om bijvoorbeeld regenwaterafvoeren los te koppelen van het rioleringssysteem.