Heeft u een vraag?

info@wegenbouwkurvers.nl

045-575 11 55

Recycling

Sinds 2001 is het bedrijf uitgebreid met het op- en overslagbedrijf De Beitel. Hier worden schone bouwstoffen op- en overgeslagen. Maar ook worden hier bijvoorbeeld grond, asfalt, puin, zand, teelaarde en groenafval bewerkt voor hergebruik: door deze stoffen te breken, te zeven en te mengen. Zo worden bij De Beitel de bouwstoffen van de eigen wegenbouwprojecten bewerkt, maar ook van derden. Daarnaast maakt de betoncentrale onderdeel uit van het recyclingbedrijf.

 

Beitel zeven 2018 2

 

Beitel zeven 2018 2

 

kurvers beitel1kurvers beitel vrachtwagenkurvers beitel zeven